Att byta ut metylfenidatberedningar – en guide till skillnaderna mellan concerta, ritalin, equasym och medikinet

På senaste tiden har ett oskick börjat göra sig gällande: apotek som lämnar ut ett annat metylfenidatpreparat än det ordinerade när patienten kommer för att hämta ut sin ADHD-medicin.

Detta är helt olämpligt och ska inte ske, eftersom de olika beredningarna av metylfenidat med modifierad frisättning (Concerta, Ritalin, Medikinet, Equasym) har olika frisättningstid trots att de innehåller samma verksamma substans, och därför får olika patienter olika bra effekt samt olika grad av biverkningar.

Apotek har skyllt på att Läkemedelsverket beslutat att vissa preparat är utbytbara. Men det stämmer inte. Metylfenidatpreparaten finns med i listan över utbytbara produkter, men det framgår att de endast får bytas ut mot samma preparat från en annan tillverkare, i så kallad gruppindelning (se längre ner för länkar).

Som exempel kan nämnas att Medikinet kapslar med långsam frisättning har en 50% direkt och 50% fördröjd frisättning av metylfenidat, medan Concerta har ungefär 20% direkt frisättning. För den som har någon insikt i farmakokinetik är det inte svårt att tänka sig hur olika samma person kan reagera på dessa två preparat.

Att prova ut en fungerande medicinering för ADHD/ADD med dos och preparat är en långdragen process som enbart ska ske i samråd med läkare. Skillnaderna är så stora för enskilda personer att de kan få dålig effekt och mycket svåra biverkningar av ett preparat och god effekt med knappt märkbara biverkningar av ett annat.

Vad ska man då göra om man som patient inte får hämta ut sin förskrivna medicin? Först och främst är det bra att be läkaren som skriver receptet att kryssa i rutan för att medicinen inte får bytas ut, då blir det aldrig någon diskussion. Om läkaren inte gjort det och apoteket vill lämna ut fel läkemedel talar man om att det inte är tillåtet enligt Läkemedelsverket och hänvisar till listan över utbytbara läkemedel (finns att ladda ner i marginalen här) och Läkemedelsverkets frågor och svar om utbytbarhet, där det uttalat står:

”Varför finns det flera utbytbarhetsgrupper med samma substans (grupp A, grupp B osv.)?”)

Produkter i olika subgrupper (ex. grupp A och grupp B) är inte utbytbara. Detta kan t.ex. gälla depotberedningar med olika uppbyggnad. För att särskilja subgrupperna har de benämnts t.ex. grupp A, B osv. Produkterna inom respektive grupp är utbytbara mot varandra men produkterna är inte utbytbara mellan grupperna.”

Metylfenidatpreparaten är tydligt gruppindelade enligt preparatnamn i Läkemedelsverkets lista. Equasym kan bara bytas ut mot Equasym, Concerta mot Concerta osv.

Här finns några vetenskapliga länkar som handlar om skillnaderna mellan olika metylfenidatpreparat:

The British Journal och Clinical Pharmacy har en utmärkt artikel från 2009 om skillnader mellan olika långsamverkande beredningar och hur skillnaderna kan användas i klinisk praxis. (pdf)

Diagram från en studie publicerad på Springer Science över skillnaderna mellan plasmakoncentration för olika MPH-preparat.

Comparison of the pharmacokinetics and clinical efficacy of new extended-release formulations of methylphenidate. – Maldonado R. (Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2013 Aug;9(8):1001-14. doi: 10.1517/17425255.2013.786041. Epub 2013 Apr 23.)

Fass om Concerta, Medikinet, Ritalin och Equasym, jag citerar:

Concerta

Efter peroral administrering av Concerta till vuxna löses ytterhöljet upp och ger en första koncentrationstopp av aktiv substans efter 1 till 2 timmar. Metylfenidat-innehållet i de två inre läkemedelsdepåerna frisätts gradvis under de närmaste timmarna. Maximala plasmakoncentrationer uppnås efter 6 till 8 timmar, varefter plasmanivåerna av metylfenidat successivt sjunker. Concerta tas en gång om dagen och minimerar de fluktuationer mellan topp- och bottenkoncentrationer som uppträder med metylfenidat med omedelbar frisättning som tas tre gånger om dagen. Absorptionsgraden för Concerta, som tas en gång om dagen, är i allmänhet jämförbar med konventionella beredningar med omedelbar frisättning.

Efter administrering av Concerta 18 mg en gång om dagen till 36 vuxna erhölls följande medelvärden för farmakokinetiska parametrar: Cmax 3,7 ± 1,0 (ng/ml), Tmax 6,8 ± 1,8 (tim), AUCinf 41,8 ± 13,9 (ng*tim/ml), och t½ 3,5± 0,4 (tim).

Medikinet

Medikinet kapslar med modifierad frisättning består dels av en del som frisätts snabbt (50% av dosen) och en del med modifierad frisättning (50% av dosen). Följaktligen består Medikinet kapslar med modifierad frisättning 10 mg av en snabbt frisatt dos på 5 mg och en dos på 5 mg med långsam frisättning. Dosen med långsam frisättning är utformad för att bibehålla effekten under eftermiddagen utan att ytterligare kvällsdos krävs. Kapseln är utformad så att terapeutiska plasmakoncentrationer erhålls under ca 8 timmar, vilket tillgodoser behandlingen under skoldagen snarare än hela dagen (se avsnitt Farmakokinetik). Medikinet 20 mg kapslar med modifierad frisättning, ersätter t.ex. intag av 10 mg till frukost och 10 mg till lunch av metylfenidathydroklorid med snabb frisättning.

Ritalin

Efter oral administrering av Ritalin kapslar till vuxna, upplöses de snabbverkande kornen i kapseln och ger en initial maximal koncentration vid ca 1 till 2 timmar. Metylfenidatet som ingår i de modifierade kornen löses upp beroende på pH efter några timmar och genererar en andra topp i plasmakoncentrationen vid 5 till 7 timmar efter administrering. Tidskurvan för plasmakoncentrationen av metylfenidat vid intag av Ritalin kapslar är mycket lik den profil som observeras efter det att två kortverkande Ritalin tabletter intagits med 4 timmars intervall. Efter administrering av Ritalin kapslar 20 mg en gång dagligen till barn med ADHD, är medelvärdet av de farmakokinetiska parametrarna: Cmax0-4 10,3 ± 5,10 ng/ml, Cmax4-1110,3 ± 5,92 ng/ml, tmax0-4 2 ± 0,8 timmar, tmax4-11 6,4 ± 1,7 timmar, AUC0-∞ var 84,2 ± 65,3 ng.h/ml. Inga relevanta skillnader i farmakokinetiken av Ritalin efter engångsdos och upprepad dosering observerades, vilket tyder på att ingen signifikant ackumulering av läkemedlet äger rum.

Equasym

Equasym Depot består av en komponent med omedelbar frisättning (30 % av dosen) och en komponent med modifierad frisättning (70 % av dosen). Följaktligen ger Equasym Depot 10 mg en dos på 3 mg med omedelbar frisättning och en dos på 7 mg med modifierad frisättning. Komponenten med modifierad frisättning är konstruerad för att ge behandlingseffekt under eftermiddagen utan behov av en dos mitt på dagen. Den är konstruerad för att ge terapeutiska plasmanivåer under cirka 8 timmar, vilket motsvarar skoldagen snarare än hela dagen . Till exempel kan Equasym Depot 20 mg ersätta 10 mg vid frukost och 10 mg vid lunch av metylfenidat med omedelbar frisättning.

11 reaktioner på ”Att byta ut metylfenidatberedningar – en guide till skillnaderna mellan concerta, ritalin, equasym och medikinet

 1. Är de inte riktigt kloka? Har jag inte varit med om men det skulle inte vara lämpligt för min son om de fick för sig att byta. Tack för upplysningen!

 2. Tack snälla du! Jag fick ett riktigt ”aggro-anfall” då det ville byta ut min sons medicin. Gissa om jag bad henne att förklara om hon visste HUR de olika löser ut i kroppen. Nej…hon kunde inte det nej. men jag upplyste henne OCH hennes chef om detta. Grrr…..

 3. Jag ska gå på apoteket och säga att jag vill byta citodon mot morfin, det borde ju inte vara nåt problem då båda är opiater.
  För om idioti är tillåtet vad gäller metylfenidat så kan vi väl göra det tillåtet för alla olika grupper läkemedel.

  Trodde först inte det var sant att sånt här kan inträffa, men självklart kan det tydligen ändå ske. Jag saknar ord helt enkelt.

  Ps: exemplet med citodon är påhittat, så svaga smärtstillande biter inte på mig tyvärr.

 4. Jag har tack och lov inte varit med om det, men kan ju lätt hänvisa till att min ena son inte ”tål” Medikinet, men däremot fungerar riktigt bra på Equasym (även om vi ska höja från 10 mg till 20 mg innan skolstart).

 5. Man har alltid rätt att få originalläkemedlet ( det på receptet) om man betalar mellanskillnaden mellan originalet och utbytesläkemedlet. Det är ibland bara frågan om några kronor!

  • Ja, men i det här fallet står det klart och tydligt i Läkemedelsverkets lista att dessa preparat inte får bytas ut mot varandra, och då får apoteket inte göra det.

 6. Hej!
  Intressant information… Jag är legitimerad apotekare och vi på apoteket får endast byta ut de som är godkända av läkemedelsverket och det är endast de godkända preparaten som vi får upp på våra listor över utbytbara läkemedel.. Dvs läkemedel som ej får bytas ut får vi inte upp några alternativ för i systemet. Equasym byts aldrig mot ritalin, som även står i läkemedelverkets lista, däremot får comcerta bytas mot metylphenidat sandoz och några ritalin sorter får byts mot medikinet enligt dokumentet om man läser noggrannt. Vi på apoteket har då SKYLDIGHET att upplysa om att utbyte finns som är godkänt att vara helt likvärdigt och sedan är det upp till kunden att välja. Tråkigt att detta missförstås så mycket i dagens samhälle pga okunnighet..

  • Hej!

   Tack för din kommentar! Ja, det är väldigt trist. Tyvärr är det inte bara i samhället utan även på apoteket som man kan få problem med hopblandning av hur läkemedelsverkets lista över utbytbara preparat funkar, vet jag av egen erfarenhet. Men jag tror att i och med att det finns fler parallellimporterade preparat nu har även medvetenheten ökat, jag hoppas det i alla fall.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.